Hasar Tazmin Süreci

Anasayfa » Hasar Tazmin Süreci

Başvuru

Müşterinin, Ege Ulaşım çıkış veya varış yaptığı birime müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru durumu özetler bir dilekçe ile yapılmalıdır

Dilekçede Bulunması Gereken Bilgiler;

 • Başvuru sahibinin ad-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi
 • Tazmine konu gönderiye ilişkin gönderici ve alıcı ismi
 • Ege Ulaşım Ambar Tesellüm Fişinin numarası
 • Gönderi içeriği hakkında bilgi, zararın hangi sebeple ve ne şekilde meydana geldiğine dair açık ve anlaşılır anlatımlar.

Dilekçe ekinde olması gereken  belgeler;

 • Ege Ulaşım  Ambar Tesellüm Fişi fotokopisi
 • Hasar/Zayi halinde gönderi içeriğinin değerini belirtir resmi nitelikte belge (fatura sevk irsaliyesi vb.) fotokopisi

İnceleme Süreci

  • İlgili birime ulaştırılan dilekçe sonrası ön incelme başlatılır, eksik görülen bilgiler var ise talep edilir.
 • Eksik bilgi ve belgelerin müşteri tarafından tamamlanmaması durumunda, talep reddedilir.
 • İlgili belgelerin tamamlanmasına istinaden Çıkış/Varış birimi arasındaki araştırma süreçleri tamamlanır.

SONUÇ:

Tazmin talebinin kabul edilmesi:

 • Tazmin talebinin kabul edilmesi halinde, ödeme konusunda müşteriyle irtibata geçilerek gerekli belgeler alınmak sureti ile ödeme işlemi sonuçlandırılır.

Tazmin talebinin reddedilmesi:

 • Tazmin talebinin reddedilmesi halinde, tazmin birimi tarafından ilgili müşteriye bilgi verilir.

Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde zarardan şirketimiz mesul değildir.