İnsan Kaynakları

Anasayfa » İnsan Kaynakları

Politikamız;

Sektörel dinamikleri yakından takip ederek hizmet sektöründe çalıştığımızın bilinciyle hedeflerimiz doğrultusunda misyonumuzu geliştirebilecek vizyonumuzu kavramış iş arkadaşlarıyla çalışmak en temel ilkemizdir.

İşe Alım Sürecimiz;

Ege Ulaşım’da her süreçte olduğu gibi işe seçme ve yerleştirme sürecindeki uygulamalar da KYS dahilinde tanımlanmıştır.

Ege Ulaşımlı olabilmek için yapılması gereken ilk işlem; İş Başvuru Formu doldurarak İnsan Kaynaklarına internet sayfamızdan, mail , fax yada elden başvuruda bulunmaktır. Yapılan başvurular merkez İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve ihtiyaca göre değerlendirilmektedir. Ege Ulaşım’da her pozisyon için aranan özellikler tanımlı olup, adaylar başvurdukları pozisyonun gerektirdiği niteliklere uygunluk açısından ön değerlendirmeden geçtikten sonra, uygun bulunan adaylar şirketimize çağrılmaktadır. İlk mülakat İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.Yapılan değerlendirmeler neticelendiğinde olumlu görülen başvuru sahibi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilisi ile görüşmek üzere şirkete bir kez daha davet edilir. Yapılan yüz yüze görüşme sonucu kişinin işe alınıp alınmayacağına karar verilir ve kendisine haber verilir.

İşe alınan personel gerekli evrakları tamamlayıp işe başladığında oryantasyon programı başlatılır. Ege Ulaşım’da her pozisyonun göreceği oryantasyon programı önceden bellidir. İnsan Kaynakları tarafından kişinin adına açılan formdaki bilgiler doğrultusunda kişi oryantasyon eğitimini tamamlar ve ardından işe bilfiil başlar.

Şube ve bölge müdürlüklerimizde personel işlemleri, merkez ile koordineli olarak, Merkez İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılır ve izlenir.

Sürücü personel işe alım süreci de, iş başvurularının, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ulaştırılması ile başlar. Adaylar ile mülakat, Araç Bakım sorumlusu / Baş şoför yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Gerek sözlü gerekse araç parkında uygulamalı test sürüşleri ile adayın uygunluğu değerlendirilir.

Ege Ulaşım, tespit ettiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı eğitim programları çerçevesinde personel eğitimleri organize etmektedir. Eğitimlerin bir kısmı Ege Ulaşım Eğitim Portföyünde tanımlı iç eğitmenler tarafından verilirken bir kısmı firma dışı eğitmenlerden indoor veya outdoor olarak alınmaktadır.

Ege Ulaşım’da çalışanların performansı, belli periyotlarda tekrarlanan Performans Değerlendirme Yöntemine göre ölçülür. Çalışanların mevcut eğitim durumları, Ege Ulaşım eğitimlerindeki başarısı ve katılımı, şirket hedeflerine katkısı, yetkinlik ve mesleki bilgi ve becerileri birer performans değerlendirme kriteridir.

Pozisyon Durumu: Aktif
Başvuru Yap
Pozisyon Durumu: Aktif

Ege Ulaşım bünyesinde, Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine her yıl staj olanağı sağlanır.  Üniversite, Yüksekokul, Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda şirketimize kazandırmak, sistemin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda departmanlar, istedikleri stajyer sayısını ve kendi çalışma koşullarına göre stajyerlerde aradıkları özellikleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bildirirler. Üniversite öğrencilerinin başvuruları nisan ayı itibarı ile kabul edilir. Öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı olarak staj programına alınabilir. Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin başvuruları ise, ağustos ayı itibari ile kabul edilir. Öğrenciler, söz konusu akademik yılın sonbahar-ilkbahar sömestrleri süresince staj programına alınabilir.

Çalışabileceğiniz departmanlar

  • Sevkiyat
  • Satış & Pazarlama
  • İnsan Kaynakları
  • Muhasebe 
Başvuru Yap