Sigorta Hizmetleri

Anasayfa » Hizmet » Sigorta Hizmetleri

Ege Ulaşım tarafından taşınan tüm gönderiler, otomatik olarak sigorta güvencesi altına alınmakta ve bu hizmet için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Ege Ulaşım, müşterilerinden teslim aldığı gönderilerine fatura bedelleri oranında sigorta güvencesi vermektedir.

Yükümlülükleriniz

Müşterilerimizin sigorta işlemlerinden tam olarak yararlanmaları için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Gönderinin alınmasında veya teslimatında yapılan eksik işlemler, şirketimiz ile müşterilerimiz arasında istemediğimiz olaylara sebep olabileceğinden prosedürlerin tam ve eksiksiz uygulanması her iki tarafın menfaatine olacaktır.

Sigorta işlemlerinden tam olarak faydalanabilmeniz için gönderilerinizi teslim ederken mutlaka belge (ambar tesellüm fişinin 1. nüshası) almanız gerekir. Gönderi ile birlikte malın değerini bildiren fatura ve irsliye de gönderiyi teslim alan kişiye teslim edilmelidir. Alıcı, gönderiyi teslim almadan önce, gönderide herhangi bir eksiklik, hasar ve kayıp durumları var mı, mutlak suretle kontrol yapmalıdır. Herhangi bir eksiklik, hasar veya kayıp durumunda, gönderi teslim alınmadan önce Alıcı ve Ege Ulaşım kuryesi karşılık yazılı tutanak tutmalı ve her iki taraf imzalamalıdır. Gerekli kontrollerin yapılmadığı durumlarda, teslim alınan gönderilerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

Yükümlülüklerimiz

Teslimat anında hasarlı, kırık, eksik olduğu belirlenen gönderiler alıcı ve Ege Ulaşım yetkilerince saptanıp, bu durum yazılı bir tutanak altına alındıktan sonra Ege Ulaşım sigorta prosedürlerinin gerektirdiği şekil ve yöntemler ile meydana çıkan hasarı tazmin eder. Gönderici, sigorta prosedürlerinin gerektirdiği evrak ve bildirimleri ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde tazminat miktarı her halükarda taşıma ücreti ile sınırlıdır.
Herhangi bir sebeple Ege Ulaşım sistemi içersinde meydana gelen kayıp ve hasarlarda gerekli tespitlerin yapılmasından sonra, 30 gün içersinde müşterilerimize ödeme yapılır. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu bedel gönderi taşıma faturalarında da mahsup edilebilmektedir.

Sorumlu Değildir!

Aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gönderinizin tamamının veya bir bölümünün kaybolması, hasar görmesi, gecikmesi veya yanlış teslimatından Ege Ulaşım hiçbir şekilde sorumlu değildir:

  1. Deprem, meteor, fırtına, sel, yangın, hastalık, sis, kar ve don gibi doğal afetler
  2. Savaş, kaza, toplumsal ayaklanma, grev, ambargo, yerel ve sivil karışıklık gibi zorlayıcı sebepler
  3. Hava veya kara taşıma anında ulusal veya yerel engelleme
  4. Taşıma sürecinde veya makinelerde mekanik problemler
  5. Gönderinin içeriğinde potansiyel arızaları ve kendinden var olan kusurları
  6. ‘Yükümlülükler’ başlığı altında belirtilen yükümlülüklerini müşterinin ihlal etmesi
  7. Yanlışlıkla kabul edilmiş dahi olsa gönderinin içinde yasaklanmış madde olması
  8. Müşterilerin yanlış adres kodlamasından doğan aksaklıklar

Benzer İçerikler